Årets Alumn 2021 vid Karlstads universitet.

Årets Alumn 2021 vid Karlstads universitet.

Stolt och glad över att få denna utmärkelse. Lite samma känsla som när jag fick ta emot Årets Sola av Karlstads kommun.

-JAG HAR VUNNIT OS-GULD!

Det är inte alltid lätt av vara suicidpreventionsaktivist men idag känns det väldigt bra.

Varmt tack!

MOTIVERING

För sitt långa engagemang och enastående arbete för att sätta psykisk ohälsa i första rummet och förhindra psykologiska olycksfall, samt för sin innovationskraft i kampen för att rädda liv, har Karlstads Universitet beslutat att till Årets alumn 2021 utse Marie Niljung.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *