Så gör du rätt vid rehabilitering av medarbetare

Så gör du rätt vid rehabilitering av medarbetare

För vem: Ledare och chefer med personalansvar, personer som har ett HR-uppdrag samt skyddsombud.

Omfattning: Lärarledd halv- eller heldagsubildning med föreläsning och övningsuppgifter. Vid heldagsutbildning ges utrymme för att ta case och göra fler övningar än vid en halvdagsutbildning.

Förberedelse: Det krävs inga särskilda förberedelser, men det underlättar med ett nyfiket förhållningssätt och en vilja att lära sig något nytt.

Beskrivning: Stressrelaterad ohälsa står för merparten av alla sjukskrivningar i Sverige idag. Genom att få kunskap om föreskriften 2015:4, Organisatorisk och social arbetsmiljö, kan din arbetsplats förebygga mycket av den stressrelaterade ohälsan. Under en halv dag lär du dig mer om Organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA, och hur du ska arbeta med den i praktiken. Utbildningen varvar teori och praktik med dialog och utgår från ett lärande som kan knytas till arbetsplatsen.

Syftet med den här utbildningen: Organisationen får en bättre arbetsmiljö med ökad kunskap kring OSA. Bättre arbetsmiljö leder ofta till bättre hälsa vilket i sin tur leder till lägre sjukskrivning, ökad arbetseffektivitet och minskad personalomsättning. Ett fungerande arbete med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är ofta nyckeln till effektiva och hälsosamma arbetsplatser.

Priser

Rehabutbildningen erbjuds som både halv- och heldagsutbildning. Arrangeras för minst 8 och upp till 22 personer.
I särskilda fall går det att vara fler. Hör av dig så diskuterar vi dina önskemål kring upplägg & omfattning, så återkommer jag med en offert.

Förnamn
Efternamn
E-postadress
Välj fokusområde
Meddelande
Tack för ditt meddelande!
Meddelandet kunde inte skickas. Var vänlig se till att alla fält är korrekt ifyllda och testa sedan igen.